33 yılda derlenen 330 Anadolu Türk Masalı

0

Anadolu Türk Masallarından Derlemeler başlığıyla sunulan bu çalışmada, Prof. Dr. Necati Demir’in 1985 yılından bu yana Anadolu’nun muhtelif yörelerinden, bizzat masal anlatıcılarının kendilerinden dinleyerek kayda aldığı 330 masal bulunuyor.

Çok büyük bir zenginliğe ve köklü bir yapıya sahip Türk kültürü, her sahada önemli ve nitelikli insan yetiştirmek bakımından dünyada eşi olmayan bir kültürdür. Türk tarihinde alp ve bilgenin çok olması bundandır. Bununla birlikte binlerce yıllık Türk kültürü, yeni zamanların yıkıcı tesirleri karşısında bugün maalesef pek çok kültür unsurunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Prof. Dr. Necati Demir -Anadolu Türk Masallarından Derlemeler

Çok uzun bir geçmişi ve muazzam bir derinliği bulunan Türk kültürünün karşı karşıya olduğu sıkıntıların farkında bir aydın olarak, yaklaşık otuz yıldır hiç durmadan ve dinlenmeden kültür varlıklarımızın kayıt altına alınması ve bunların geniş kitlelerce okunup bilinmesi uğraşı içinde olan  Prof. Dr. Necati Demir de 928 sayfadan oluşan Anadolu Türk Masallarından Derlemeler başlığıyla sunulan çalışmasıyla Türk kültürüne yeni bir karkıda bulunuyor.

Anadolu Türk Masallarından Derlemeler adlı bu çalışmada, Prof. Dr. Necati Demir’in 1985 yılından bu yana Anadolu’nun muhtelif yörelerinden, bizzat masal anlatıcılarının kendilerinden dinleyerek kayda aldığı 330 masal bulunuyor. Alfabetik sıraya göre dizilmiş masallarda geçen mahallî kelime ve deyimler ile ifade biçimleri için bir sözlük hazırlanmış ve masalların kaynak şahısları ile ilgili bilgiler de okuyucunun dikkatine sunuluyor.

Yorum Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here