ÇAĞIN HASTALIĞI MOBBİNG NASIL ÖNLENİR?

0

   Toptan: Mobbing çağımızın hastalığıdır, maruz kalan çalışanın cesaretlendirilmesi  gerekir.

   Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, “Etik Haftası” dolayısıyla Kalkınma Bakanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen “Kamuda Psikolojik Tacizin (mobbing) Önlenmesi” konulu konferansın açılışında konuştu. Mobbing ile ilgili kurula bekledikleri sayıda başvuru gelmediğini, bunun Türkiye’de mobbingin olmadığı anlamına gelmeyeceğini belirterek, mobbinge maruz kalan insanlara, yol gösterilmesi ve cesaret verilmesi gerektiğini bildirdi. Toptan, “Mobbing, belki çağımızın hastalığı. Etik kavramının içinde değerlendirildiğinde de en önemli sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ahlakilik, etik çağın çok yükselen kavramları. Nasıl ki demokrasi, insan hakları bu çağın en önemli yükselen değerleri ise etik değerler de yeni kavramların çok boyut ve anlam kazandığı bu çağın en belirgin özelliklerindendir.” değerlendirmesini yaptı.

   Açılışın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Mobbing olgusunun önlenmesi ve farkındalık çalışmaları, tanım, mevzuat, Alo 170 gibi konularda istatistiki verilerle birlikte bir sunum gerçekleştirdi.

    Bunu takiben MEYAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nermin Gürhan Etik ve Mobbing kavramlarının üzerinde durarak, kamuda psikolojik taciz e yönelik bazı örnekleme ve analizler de içeren bir sunum gerçekleştirdi.

    Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) Kurucu Başkanı ve Mobbing Bilirkişisi İsmail Akgün yapmış olduğu sunumda kendi tabiri ile çalışma hayatının vebası olan Mobbing konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

    Akgün,“Çalışma hayatını ve dolayısıyla toplumu bir veba gibi saran Mobbing ile topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini, en etkili mücadelenin de eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları olduğunu belirtti. Bunu ihmal edersek yitirdiğimiz canların yanında, işyerlerinde güvensizlik hâkim olacağından seyirci durumunda olan diğer çalışanlarında psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Bu durum verimsizliğe, hedeflenen üretim faaliyetinin tam ve zamanında yerine getirilememesine yol açması işletmelerimize ve ülkemiz ekonomisine ciddi maliyetleri olabilmektedir” dedi.

   Bunun yanı sıra Akgün, mobbingin çalışana, işletmelere, aileye dolayısıyla topluma ve ülkeye zararlarını anlattı. Üzerinde pek durulmayan bir konu olan mobbingin özellikle dolaylı etki/zarar verdiği aileye yaptığı tahribatları anlatırken şunları kaydetti: “Mobbinge maruz birey kimi zaman öfkesini daha güçsüz bulduğu eşinden ya da çocuklarından çıkarmaya kalkışarak şiddet uygulamaktadır. Kişilik yapısına ve mağduriyet durumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte cinnet ve intiharlara kadar gidebilen bir etkiden söz etmekteyiz. Tüm bunlar ailede huzursuzluk, mutsuzluk, asabiyet, ilgisizlik, yaşamayı istememe durumu, sürekli kendisine yapılanları anlatma isteği ve akabinde boşanmalara kadar gitmektedir. ”

    Ayrıca Akgün, özellikle söylemek isterim ki; “Vatan, Millet, Bayrak ve Değerlerimizle” barışık olma ilkesinden yola çıkan, “Bilimsel ve Teknik bir dernek” olan MEYAD ailesi çok yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Ancak ülkemizde sivil toplum kuruluşlarına yeterince önem verilemediği için maddi/manevi engellerle sıklıkla karşılaşmaktayız. MEYAD ailesinin kapısı herkese ve her kesime daima açık olacaktır. “Çalışma Hayatına Katkı İçin Çalışıyoruz” sloganımızı üst noktalara taşımak için mücadelemize herkesin destek vermesini bekliyoruz.”diye konuştu.

    Akgün tüm bunlardan sonra kamuda mobbingin önlenmesine yönelik çözüm şöyle önerilerini sıraladı:

Yapısal Düzenleme Önerilerimiz;

  • Her türlü atama liyakat ve ehliyet esas alınarak yapılmalıdır.
  • İş tanımları açık ve net olmalıdır.
  • Kamuda yükselme kriterleri net, objektif ve adil olmalıdır.
  • Müsteşar ve Genel Müdürler Hükumet ile gelip/gitmeli. Diğer kadrolar görevde yükselmeye tabi olmalıdır.
  • Yöneticiler, uzmanlıklarının yanı sıra insan yönetimi konusunda özel ve kapsamlı eğitimden geçirilmeli, yönetim anlayışı yerine ‘yönetişim’ anlayışını benimsemelidir.
  • Yöneticiler, teftiş ve denetimin yanı sıra bağımsız denetim kurumları olan Ombudsmanlık Kurumu, Türkiye Eşitlik ve İnsan Hakları Kurumu gibi kurumlarca denetime tabi tutulmalıdırlar.

Eğitim ve Rehabilitasyon Önerilerimiz;

  • İşe girişte ve her beş yılda oryantasyon eğitimleri kapsamında Mobbing eğitimleri zorunlu olmalıdır.
  • Mobbing mağdurları ve ailelerine rehabilitasyon desteği sağlanmalıdır.

Şikâyet Mekanizması Önerimiz;

  • Türkiye Eşitlik ve İnsan Hakları Kurumunun işin uzmanı tarafından objektif, adil ve hızlı incelenmeli ve sonuçlandırmalıdır.

Ödüllendirme Önerilerimiz;

  • Mobbing şikayeti gelmeyen kurum yöneticisine ödül verilerek, mobbingsiz kurum bayrağı vb. sistem ile olayın önemi vurgulanmalıdır.

   Akgün, çalışma hayatında mobbingsiz ve huzurlu bir ortam dileğiyle konuşmasına son verdi. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sn. Köksal Toptan beyin teşekkür ve çiçek takdimi ile program sona erdi.

Yorum Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here