Fransız tarihçinin Türkleri anlattığı eseri güncellendi

0

Fransız tarihçi Joseph De Guignes’nin Türk tarihini en eski çağlarından itibaren bir bütün olarak işleyerek hazırladığı “Histoire générale des Huns, des Mongoles, des Turcs et des autres Tartares occidentaux” adlı eser günümüz Türkçesiyle raflarda yeni yerini aldı.  

Hunların, Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Batı Tatarlarının Tarih-i Umumisi adlı eser üç ciltten oluşuyor.

Ötüken Neşriyattan çıkan eserin açıklamasında şunlar kaydediliyor:

“Bu kitap, Hammer Osmanlı Tarihi için ne ifade ediyorsa Genel Türk Tarihi için onu ifade eden klasik bir eser, Türk tarihini en eski çağlarından itibaren bir bütün olarak işleyen ve millî tarihyazıcılığımızı da etkileyen ilk anıtsal çalışmadır. Joseph De Guignes’nin 1756 – 1758 yılları arasında 3 cilt olarak neşrettiği ve özgün adı Histoire générale des Huns, des Mongoles, des Turcs et des autres Tartares occidentaux olan eserin tercümesi, Hüseyin Cahit [Yalçın] tarafından Ziya Gökalp’ın teşvik ve tavsiyesiyle yapılmış ve eser Mükrimin Halil Yınanç’ın tashihiyle 1923-1925 yılları arasında Tanin Matbaası’nda 8 cilt halinde neşredilmiştir. Elinizdeki baskı, bu Osmanlı Türkçesi neşrin Hüseyin Cahit’in dili muhafaza edilmek suretiyle Erol Kılınç tarafından yeni harflere aktarılmasıyla gerçekleştirilmiş ve yayınevimiz tarafından şânına yaraşır bir baskı kalitesiyle Türk kütüphanesine kazandırılmıştır.”

Yorum Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here