İsmail Akgün

İsmail AKGÜN 1970 Adıyaman doğumludur. Hasankendi Köyü İlkokulu, Ankara Hasanoğlan Öğretmen Lisesi, Burdur Eğitim Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü, THK Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Alanında Yüksek Lisans mezunudur.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 15 yıl öğretmenlik yaptı. Uzman Öğretmen ve Bilgisayar Formatör (Öğretici) Öğretmen unvanları da bulunmaktadır. 2005-2009 yılları arasında Başbakanlık SHÇEK (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı), Adıyaman Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yaptı. Çocuklarının eğitimi için kendi isteği ile Ankara’ya gelmiştir. 2009 yılından itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)’de Eğitimci-Uzman olarak halen devam etmektedir.

Adıyaman Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde aile, engelliler ve sosyal alanlarda önemli çalışmalar yapmıştır. SRAP kapsamında; Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu için “Kışlık Bahçe Projesi, Sera Projesi, Sokakta Çalıştırılan Çocukların okul hayatına kazandırılması” gibi birçok proje yürütmüştür.

ÇSGB/ÇASGEM’de onlarca projeye imza atmış ve başarıyla yürütmüştür. Meslek hayatında kendisini geliştirmeye yönelik birçok eğitimler almıştır. ÇSGB/ÇASGEM adına Ulusal çapta 2012 yılında yaptığı proje olan, “1. Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) Panel ve Çalıştayı” çalışma hayatına önemli katkılar sağlamaktadır. İşçi, işveren ve memur sendikaları konfederasyonları işbirliğiyle çok sayıda projeler ve eğitimler yapmış ve yürütmüştür. Projeler kapsamında binlerce çalışana özellikle Mobbing konusunda eğitimler vermiştir. Ayrıca 2011 yılından bu yana Türk-İş ve Hak-İş işbirliği ile yapılan projelerde Türkiye’nin birçok ilinde çalışan ve yöneticilere “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)” eğitimleri vermiştir. Bu alanda uzman olarak eğitimler vermeye devam etmekte ve bilirkişilik yapmaktadır.

Mobbing konusunda kamuoyunu bilgilendirme amaçlı; TRT Ankara Radyosu, TRT Haber Radyo, Radyo Ses, TRT Diyanet TV, Kaçkar Tv, Dersaadet Tv, Mercan Tv programlarında konuk olarak Mobbing konusunu ulusal çapta anlatmıştır. Anadolu Ajansı başta olmak üzere birçok ulusal ve yerel gazete, web haber ile dergide yazıları, röportajları ve haberleri çıkmıştır.

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) Kurucusu ve Başkanıdır. Birçok STK da görevler yapmıştır. Meslek hayatında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı onlarca teşekkür/katılım belgesi ve plaket almıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yayınlar/Makaleler (Bazıları)

  1. 1.Çalışma Hayatında Psikjolojik Taciz (Mobbing) Bildiriler Kitabı (Derleme, ÇaASGEM Yayınları, 2013)
  2. İşyerinde Psikolojik Taciz Bilgilendirme Rehberi (Komisyon, ÇASGEM Yayınları, 2013)
  3. Çalışma Hayatının Vebası: Mobbing (2015 Yol-İş Yayınları, 2016 Öz Ağaç-İş Yayınları)
  4. Mobbingin Aileye Etkileri ve Çözüm Önerileri (TBMM Aile Araştırmalar Komisyonuna Rapor ve Sunum)
  5. Büyük Türkiye’nin Prangaları ve Mobbing İlleti (Video Makale, Youtube; Ahval Gazetesi, Şehir ve Kültür Dergisi ve onlarca web sitesi)
  6. İşyerinde Psikolojik Taciz (Askander Dergisi-Makale)
  7. Çalışma Hayatı, Kardeşlik ve Mobbing (Makale)
  8. Çalışma Hayatında Kadın ve Mobbing Paneli (7 Mart 2018, MEYAD, KADEM, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
  9. Mobbingin Aileye Etkisi ve Çözüm Önerileri (Bildiri/ 9. Uluslararası İSG Kongresi, İstanbul)
error: Content is protected !!