ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ

0

Altay Cumhuriyeti

Umuma mahsus, hizmet ve hususi mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Rusya’nın en güneyinde Rusya Federasyonuna bağlı bir özerk cumhuriyettir. Orta Asya’da Asya kıtasının coğrafî merkezinin hemen kuzeyinde yer almaktadır. Başkenti Gorno-Altay’dır. Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Şamanizm dinleri yaygındır. Dilleri Türkçe’dir.

Altaylar’da UNESCO’nun Dünya Mirası listesine aldığı Altay Türklerinin Altın Göl dediği Teles Gölü (Teletskoye) , Üç Sümer Beluha Dağı çevresi, Ukok Platosu, Altay Parkı ve Katun (Katunski) Parkı, toplam 1 milyon 610 bin hektarlık SİT alanı Alp Dağı bitki örtüsüne benzer ormanları, tundraları, stepleri, biyolojik çeşitliliği ve nesli tükenmekte olan kar leoparını yaşatan bölgeleri kapsıyor. UNESCO koruma alanı aynı zamanda Katun, Biya ve Çulişman nehirlerini de içine alıyor.

Teles Gölü
Altay Dağları

Başkurdistan Cumhuriyeti

Umuma mahsus, hizmet ve hususi mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Rusya Federasyonu içerisinde, Avrupa kısmında Orta İdil bölgesinde yer alan Başkurdistan’ın batısında Tataristan Türk Cumhuriyeti yer almaktadır

Ufa şehri Moskovadan sonra Rusyanın 2.büyük yüksek gelirli şehridir. Ankara ile kardeş şehirdir. Ufa Belaya nehrinin kıyısında  yer alıyor. Gezilecek yerleri arasında Ufa cami, Arkeoloji müze, Botanik bahçesi ve 120.000 eserin saklandığı Ulusal müze yer alıyor.

Ulusal Müze-Ufa
Ufa cami

Çuvaşistan Cumhuriyeti

Umuma mahsus, hizmet ve hususi mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Rusya Federasyonu’na bağlı özerk bir cumhuriyettir. Rusya Federasyonu’nun Avrupa kısmının merkezinde, Volga nehrinin orta bölgesinde çok önemli su ve kara yolları üzerinde yer almaktadır.

Çuvaşistan’ın başkenti Başkenti Şupaşkar .

Dağıstan Cumhuriyeti

Umuma mahsus, hizmet ve hususi mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Başkenti Mohaçkale olan Dağıstan Cumhuriyeti 20 Ocak 1921 yılında kurulmuştur. Dağıstan Cumhuriyeti’nde irili ufaklı değişik 30’dan fazla halk bulunmaktadır.

Dağıstan Cumhuriyeti’nde Türkler çoğunluğu teşkil etmektedir. Kumuk Türkleri, Nogay Türkleri, Türkmenler dağınık hâlde Dağıstan Cumhuriyeti’nde yaşamaktadırlar.

Derbent ve Mahaçkale görülmesi gereken yerlerdir. UNESCO’nun dünya mirasları listesinde yer alan ‘Derbent Kalesi’, ‘Narın-Kala İçkalesi’, Mahaçkale’de Avrupa’nın tek başına duran en büyük barkanı olan Sarı-Kum’u görebilirsiniz. Yüksekliği 252 metredir.

Derbent Kalesi
Sarı Kum Barkanı

Gagauz Cumhuriyeti

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, vizeden muaftır.

Romanya’nın kuzeyinde, Moldova Cumhuriyeti güneyinde yer almaktadır. Oğuzlar’ın bir kolu olan Gagauzlar Ortodoks Hıristiyan olup, başkenti Komrad’dır.

Hakas Cumhuriyeti

Umuma mahsus, hizmet ve hususi mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Türkistan’da Sibirya’nın güneyinde, Sayan-Altaydağları ve Yenisey nehri yanında ve Altay Cumhuriyeti’nin kuzeyinde yer alan Hakasya, Rusya Federasyonuna bağlı özerk bircumhuriyettir. Hakasya Sayan-Altay dağlarının bir parçasıdır. Üzerinden dünyanınen büyük nehirlerinden biri olan Yenisey (Kim Suyu) ırmağı geçmektedir.

Başkenti Abakan şehridir.

Yenisey Irmağı

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti

Umuma mahsus, hizmet ve hususi mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Kuzey Kafkasya’da Büyük Kafkas sıradağlarının kuzey eteklerinde Rusya Federasyonu’na bağlı özerk bir cumhuriyettir. Cumhuriyeti meydana getiren Balkarlı Türkleri Karaçaylı Türklerden ayıran Rusya, Kabardeylerle Balkarlı Türkleri birleştirerek bu cumhuriyeti kurmuştur.

Başkenti Nalçık olan Cumhuriyette Türkler çoğunlukla dağlık ve yaylalık bölge olan güneyde yaşamaktadırlar. Kendi aralarında Mezengi, Bezingil, Hukanlı, Çezimli ve Baksamlı gibi kollara ayrılan Balkarlılar Müslüman olup, Altay dil grubuna bağlıdırlar.

Başkent Nalçik çok sayıdaki sanatoryumu ve dinlenme tesisiyle, çamur tedavisi ve maden suyu kaynaklarıyla ünlüdür. yüz binlerce insan gezmek, tedavi olmak, kayak yapmak ve dağlara tırmanmak için daha güneydeki, Ana Kafkas Sıradağları’nın hemen yanındaki Elbrus dağı turistik tesislerine ve pansiyonlarına geliyor.

Elbrus Dağı

Kırım Cumhuriyeti

Umuma mahsus, hizmet ve hususi mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Karadeniz’in kuzeyinde Kırım yarımadasında Ukrayna’ya bağlı özerk cumhuriyettir.

Başkenti Akmescit; olan Kırım Cumhuriyeti nüfus kompozisyonunda Kırım Türkleri, Rus ve Ukraynalılardan sonra üçüncü sırayı almakta, ayrıca Karaim ve Kırımçak Türklerinde bir kısım da Kırım’da yaşamaktadırlar.

Kırım’da gezebileceğiniz yerler: Kırım Han Sarayı, Çufutkale (Çıfıt Kale) Bahçesaray’daki geçmişi altıncı yüzyıla uzanan bir mağara kent,  Büyük Kanyon, Kırım’da gezilebilecek mağaralar olan Krasnaya, Emine-Bayır-Hosar ve Mramornaya, Kırlangıç Yuvası, Livadia Sarayı; eskiden çarların yazlık sarayı olan mekan, II. Dünya Savaşı’nı sona erdiren Yalta Konferansı ile ünlü, Ceneviz Kalesi, Balaklava’da eski gizli nükleer denizaltı tünelleri soğuk savaş döneminin önemli askeri merkezlerinden.

Büyük Kanyon
Kırlangıç Yuvası
Sudak Kalesi
Krasnaya Mağarası
Livadiya Sarayı
Balaklava Nükleer Denizaltı Üssü

Saha Cumhuriyeti

Umuma mahsus, hizmet ve hususi mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Doğu Sibirya’da Rusya Federasyonu’na bağlı özerk bir Türk cumhuriyetidir.

Başkenti Yakuts olan Saha Cumhuriyeti’nde yaşayan Saha Türkleri Şaman olup, Müslümanlık yeni yeni yayılmaya başlamıştır. Eski Türk kültürünü hâlâ muhafaza eden Sahalar, hâlen Rusların Kiril alfabesini k Dünyanın, içinde yaşam olan en soğuk yerlerinden biri olarak bilinen Oymyakon köyünde 2013 yılında kaydedilen en düşük hava sıcaklığı -71 dereceydi.

Tataristan Cumhuriyeti

Umuma mahsus, hizmet ve hususi mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Rusya Federasyonu’na bağlı Volga nehri boylarında yer alan Tataristan, Çuvaşistan ve Başkurdistan Türk Cumhuriyetlerine komşu bir ülkedir.

Başkenti Kazan şehridir. Çoğunlukla Müslüman olan ülkede küçük bir kısım Ortodoks bulunmaktadır.

Bolgar şehri, Kazan Kremlin ve Sviyazhsk adası özellikle bu üç bölge gezilmesi ve görülmesi gereken yerler.

Sviyazhsk adası
Bolgar Şehri
Kazan Kremlin

Tuva Cumhuriyeti

Umuma mahsus, hizmet ve hususi mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Rusya Federasyonu’nda Güney Sibirya’da özerk bir Türk cumhuriyetidir. Orta Asya’da Sibirya’nın en büyük nehirlerinden biri olan Yenisey Nehri boylarında Yukarı Yenisey havzasında yer almaktadır.

Başkenti Kızıl şehridir. Tuva halkı genellikle Şaman olup, dili Türkçe’dir. 1940’lardan sonra Kiril harfleri kullanmaya başlamışlardır.

Türkler’in anavatanı, Şamanizmin merkezi Tuva Cumhuriyeti’nin başkenti Kızıl. Türk topluluklarının, Türkler’in yeniden doğuşunu anlatan Ergenekon Destanı’nın anavatanı burası.

Karakalpak Cumhuriyeti

Umuma Mahsus Pasaport Hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır. Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır. Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Özbekistan Cumhuriyeti’ne bağlı özerk bir cumhuriyettir. Karakalpak Cumhuriyeti’nin başkenti, Cumhuriyetin siyasi, iktisadi ve kültürel merkezi olan Nukus şehridir.  Rus knezlerinin kalabalık Peçenek boylarını hudut boylarına yerleştirmesiyle ve Karakalpak giydiklerinden bu adla anılan topluluk, Türk diyalekti ile konuşan bir Türk boyudur.

Nahcivan Cumhuriyeti

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Türkiye’nin doğu sınırında, Azerbaycan’a bağlı özerk bir cumhuriyettir. Türkiye ile 11 km’lik bir sınıra sahiptir. 1992 yılında Aras Nehri üzerinde açılan bir köprü ile Türkiye’ye kara yolu ile bağlanmıştır.

Türkiye 16 Mart 1921 yılında Moskova’da imzalanan Türkiye-Rusya dostluk anlaşmasının 3ncü maddesinde belirtildiği üzere, Nahcıvan’ın koruyuculuk hakkını üçüncü bir develet hiçbir zaman bırakmamak üzere Azerbaycan koruyuculuğunda özerk bir bölge olarak kalması kabul edilmiştir.

Başlıca gezilecek yerler arasında, Bayrak Meydanı, Haydar Aliyev Müzesi, Halı Müzesi, Hansaray(ki benim favorim burası), Hz. Zehra Mescidi ve Devlet Tiyatrosu yer alıyor.

Nahçıvan Devlet Tiyatrosu
Haydar Aliyev Sarayı
Hansaray

Yorum Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here